İmam Hüseyin’in (a.s) şahadetinin kırkıncı günü olan Erbain'de kutsal türbenin ziyaret edilmesinin önemi Ehlibeyt imamlarından nakledilen hadislerde anlatılmış ve ziyaretin birçok fazileti olduğu bildirilmiştir.

İmam Hasan Askeri’den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Müminin beş nişanesi vardır, elli rekat (Farz ve nafile) namaz kılmak, Erbain ziyareti, sağ eline yüzük takmak, toprak üzerine secde etmek ve Bismillahirrahmanirrahîm'i sesli söylemek."

İmam Sadık (a.s) Hz. Hüseyin’i (a.s) yaya olarak ziyaret edenler hakkında şöyle buyuruyor: "Kim Hz. Hüseyin'i (a.s) yaya olarak ziyarete gider ise, Allah attığı her bir adım karşılığı ona bir iyilik yazar ve ondanda bir günahı siler, makamını bir derece yükseltir. Allah, iki meleği onun ağzından çıkan güzel sözleri yazmak için görevlendirir.Ziyaretten döndüklerinde ise melekler vedalaşarak şöyle derler; 'Ey Allah'ın dostu! Günahların bağışlandı. Sen Allah'ın, Peygamber'in (s.a.a) Ehlibeyt'in dostlarındansın. Sen ateşi gözlerinle görmeyeceksin ve ateşte seni görmeyecek. Ateşe yem olmayacaksın."